Nieuwsbrief van de marktplaatsen logistiek.com en groothandel.net

nr. 1 - juli 2005

redactie: Kars Jol (a.i.)

uw bedrijf: |bedrijf|
uw naam: |voornaam| |achternaam|

Aan- / afmelden
uw username: |ID|groothandels:

 • agrarische producten
 • consumentenproducten
 • grondstoffen
 • technische groothandels
 • vakbenodigdheden
 • voedings-/genotsmiddelen
 • voertuigen


 • groothandel.net: meedoen?


  business to business:
 • adviseurs
 • bestelauto's
 • callmefast
 • consultancy bureaus
 • e-commerce
 • e-marketing
 • groothandels
 • laad/losmiddelen
 • persberichtenservice
 • tln-planner
 • transportmaterieel
 • verpakkingen
 • webdesign  Deze mailing list wordt uitgegeven door Corneliszoon met steun van de deelnemers van groothandel.net. Aantal abonnees: 1750.

  Wilt u productnieuws in deze nieuwsbrief publiceren? Een clickable banner plaatsen? Dat kan. Meer informatie.

  Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van oproepen / berichten of gevolgen ervan.

  Aan- of afmelden.

  uitgever:
  Corneliszoon
  Postbus 6078
  2702 AB Zoetermeer
  tel. 079 3420736

  Uw bedrijf hier?

 • Bedrijven zijn kwetsbaar voor verstoring van hun logistiek.
  Kwetsbaarheid als gevolg van verstoringen in de logistiek is een factor van steeds groter wordende zorg bij groothandels. Uit onderzoek van het adviesbureau Groenewout blijkt dat maar liefst 43 procent van de bedrijven die getroffen worden door een ramp, nooit meer zodanig herstelt dat het bedrijf succesvol kan worden voortgezet. Van de bedrijven die hun activiteiten wel voortzetten, is slechts 29 procent twee jaar later nog actief.
  Schokkende cijfers dus. We vragen een toelichting aan M. van Kuijk, consultant bij Groenewout. "De afgelopen jaren zijn bedrijven erg gefocused geweest op kostenbesparing. Daarbij is weinig aandacht geweest voor flexibiliteit. Maar die heb je wel nodig om verstoringen in je supply chain op te vangen." Rampen kunnen heel uiteenlopend van aard zijn. Soms heel aanwijsbaar, soms ook niet. Van Kuijk noemt enkele voorbeelden. Een distributiecentrum van diervoeders dat in een gebied ligt waar mond- en klauwzeer uitbreekt. Een slecht gekozen lokatie van een centraal magazijn bij een verstoring van de infrastructuur waardoor klanten niet meer tijdig kunnen worden bevoorraad. Invoering van een warehouse management systeem dat niet goed blijkt te functioneren. "Maar het kan ook een toeleverancier zijn die het laat afweten. Onlangs moest een autofabrikant de productie stilleggen doordat de aanvoer van staal stagneerde. De productieplanning bleek niet goed afgestemd met de staalleverancier. Het aantal leveranciers was om kostentechnische redenen tot het minimale teruggebracht."
  Volgens Van Kuijk bestaat er nog geen trend om rigoureuze kostenbesparingen terug te draaien omwille van een grotere flexibiliteit. Wel denkt hij dat beslissingen aangaande kostenbesparingen in de toekomst meer weloverwogen zullen worden genomen.
  Info: Groenewout Consultants & Engineers.


  (advertentie)
  Steeds meer electronische bestellingen bij Technische Unie.
  Talloze e-goeroes hadden het voorspeld. De groothandel zou worden weggevaagd door internet. Deze bedrijfstak vervult immers de spilfunctie in het verkeer tussen leveranciers en afnemers. Die functie zou worden overgenomen door internet.
  De Technische Unie bewijst het tegendeel. Dit bedrijf is een groothandel in sanitair, cv-artikelen en elektrotechnische artikelen. Op dit moment zijn elektronische bestellingen al goed voor 10 procent van de maandelijkse omzet. De verwachting is dat dat percentage aan het eind van het jaar zal zijn gestegen tot 20 procent. Bij bedrijven die via internet bestellen bij de technische Unie groeit de omvang van de bestellingen zo'n 7 ŗ 8 procentpunten ten opzichte van bedrijven die niet via internet bestellen. Volgens de Technische Unie hťt bewijs dat internet als een efficiŽnt bestelmedium wordt ervaren.
  De kracht van de site van de Technische Unie zit in het feit dat men kan bestellen uit een assortiment van 180.000 artikelen van verschillende leveranciers. De bestelling wordt dan de volgende dag afgeleverd. Hiervoor beschikt de Technische Unie over een goed functionerende back office en een sterk logistiek apparaat.
  Bestellen via internet levert minder fouten op en dringt zo de kosten terug die gemaakt moeten worden om die fouten te corrigeren. De werkdruk wordt lager doordat standaardbestellingen nu elektronisch kunnen worden afgehandeld.
  Voor de klant ligt het voordeel voor een groot deel in het feit dat alle (technische) informatie over producten, levertijden en prijzen nu 24 uur per dag voor hem beschikbaar is. De klant is niet meer gebonden aan kantoortijden, wat vooral voor kleinere bedrijven prettig is.
  Ook de leveranciers van de 180.000 artikelen hebben baat bij de website van de Technische Unie. Zij krijgen sneller inzicht in het aanbod in hun marktsegment waardoor ze het eigen assortiment kunnen optimaliseren. Voor technische achtergrondinformatie wordt doorgelinkt naar de eigen site van de leverancier.
  Nieuw op de site van de Technische Unie is het gebruik van gebruikersprofielen, zodat de klant zelf kan regelen welke medewerkers orders mogen plaatsen. Dit gebeurt door middel van verschillende autorisatieniveaus.
  Info: Technische Unie, e-commerce.
  Uw bedrijf hier?
  Advies: neem een Chinese student in dienst.
  Van de handelsmissie van MKB-ondernemers die in januari met MKB Nederland en het Ministerie van Econmische Zaken naar China ging, doet het merendeel van de deelnemers inmiddels op een of andere manier zaken met Chinese bedrijven.
  De ondernemers inventariseerden onlangs op een reünie op het hoofdkantoor van ABN AMRO de knelpunten van het zakendoen met China. Ze zijn enthousiast over de handelsmogelijkheden, maar lopen in de praktijk tegen knelpunten aan. Zo zijn er ondanks de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO) op regionaal niveau veel richtlijnen nog niet doorgevoerd. Dit belemmert de handel. De wet- en regelgeving is zeer complex en ook vormen de taal- en cultuurverschillen soms grote obstakels. Daarnaast moet het bedrijfsleven het intellectueel eigendom goed vastleggen, om het kopiŽren van producten tegen te gaan. Geadviseerd wordt in het voortraject een Chinese student in Nederland in dienst te nemen en met een lokale partner te werken die goed bekend is met de Chinese taal en cultuur. Het vinden van een betrouwbare medewerker of handelspartner kan soms een moeilijk proces zijn.
  China is ťťn van de belangrijkste nieuwe handelsbestemmingen voor het Nederlandse mkb op dit moment. Met groeicijfers van 8 ŗ 9% ontwikkelt de Chinese markt zich razendsnel. Het Nederlandse mkb speelt daarop in. Ruim 15% van het internationaal actieve mkb doet reeds zaken met China. Opvallend is dat 40%, omgerekend circa 40.000 mkb bedrijven, zich op dit moment oriŽnteert op de handelsmogelijkheden, zo blijkt uit onderzoek van de bank en MKB-Nederland.
  Han de Ruiter, directeur mkb van ABN AMRO, 'Een handelsmissie is een goed middel om je als ondernemer op China te oriŽnteren. Het onderscheidende vermogen zit in het praktische karakter en de 'individuele matchmaking', het bij elkaar brengen van bedrijven zodat ze zaken kunnen doen. De ondernemer krijgt een snelle ingang tot de markt, wordt overal geÔntroduceerd en zit met goede gesprekspartners om tafel om zo te kunnen beoordelen of China iets is voor zijn bedrijf of product.'
  Info: Publicaties. Belangstellenden voor een Chinese student voor een stage, kunnen contact opnemen met mw. I.J. Olivier van MKB Nederland, tel. 015 2191212.


  Even kennismaken: Engelen Consultancy.
  Engelen Consultancy is een bureau, dat bedrijven begeleidt en adviseert met:
 • Het technisch optimaliseren van bestaande en ontwikkelen van nieuwe productie- en assemblageprocessen
 • Het opstellen van budgetbegrotingen.
 • Het onderzoeken van de financiŽle haalbaarheid (ROI) in relatie tot de gestelde specificaties.

  Aangezien het opzetten van nieuwe en het technisch optimaliseren van bestaande productie-processen niet een jaarlijks terugkerende activiteit is voor de meeste ondernemers, ontbreekt vaak de ervaring of de capaciteit om dit veranderingsproces met de juiste kwaliteit te kunnen benaderen. Door Engelen Consultancy in te schakelen voor het begeleiden van ontwikkelingstrajecten wordt de eigen organisatie ontlast en tegelijkertijd versterkt met onafhankelijke specialisten die dagelijks met ontwikkeling en productieautomatisering bezig zijn. Op deze wijze verhoogt men de kwaliteit en de slaagkans van het veranderingsproces.

  Info: Engelen Consultancy


  Oproepen.
  Vastgelopen, in werk of privé? Ik trek u weer los. Help u de situatie weer in eigen hand te nemen. Direct resultaat! Jan Hameeteman, Orina.   Heeft u een restpartij te koop? Zoekt u verpakkingen? Op zoek naar opslagruimte of een distributeur? Wij verspreiden uw bericht kosteloos. Mail ons: info@groothandel.net.


 • U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft opgegeven in fabriek.com